Soutěžní úlohy

Veškeré funkce a odkazy jsou přístupné pouze pro přihlášené členy!

Pravidla sudokucupu 2009:

1. Účastníci

Sudokucupu se mohou zúčastnit všichni hráči, kteří se zaregistrují na www.sudokucup.com a potvrdí svůj souhlas s pravidly soutěže.

2. Datum a čas konání

Soutěž bude zpřístupněna od 0:00:00 17.1.2009 (GMT + 1:00) do 23:59:59 17.1.2009 (GMT + 1:00). Během této doby si zaregistrovaní hráči mohou vyzvednout heslo, které je potřebné k otevření pdf souboru se zadáním soutěžních úloh. Doba pro luštění je stanovena na 2 hodiny (120 minut) od vyzvednutí hesla. V tomto časovém limitu je také zapotřebí zadat řešení do připraveného formuláře na stránkách pořadatele (najdete v sekci Sudokucup - pouze pro přihlášeného uživatele).

3. Povinnosti soutěžících

Soutěžní úlohy musí soutěžící řešit samostatně. Zejména není pro řešení úloh povolena pomoc třetích osob, využívání výpočetní techniky, osobních kalkulátorů, solverů a dalších podobných pomůcek. Dodržujte zásady fair play.

4. Vyhodnocení výsledků

Každé sudoku má vlastní bodové ohodnocení. Pro získání bodů za jednotlivá sudoku je zapotřebí uvést správnou odpověď – tj. zadat do internetového formuláře vyznačenou část řešení. V případě chybné odpovědi nezískává soutěžící žádné body, žádné body se však ani neodečítají. Odpovědi v internetovém formuláři je možné odesílat opakovaně. V takovém případě bude bráno v potaz až později zaslané řešení. Na řešení odeslaná po uplynutí časového limitu dvou hodin od vyzvednutí hesla nebude brán zřetel.

Odesílání odpovědí je prováděno za pomoci formuláře pro odesílání řešení. V tomto formuláři je vždy několik vstupních polí, která nesou označení X odpověď (X je číslo 1,2,3...). V soutěžních tabulkách jsou vyznačeny řádky/sloupce či výseče (pro úlohu Kruh), které je potřeba odeslat. Tyto nesou číselné označení a označení šipkou. Číslo u šipky je shodné s číslem odpovědi ve formuláři. Na obrázku níže je ukázkový příklad vyznačení požadovaných odpovědí.

1 odpověď: 351897642
2 odpověď: 583674219
3 odpověď: 196842357

Vyznačená odpověď se vždy píše zleva doprava pro případ označení řádku, shora dolů pro případ označení sloupce, či u úlohy kruh od středu k okraji! Při odesílání řešení budou uznány všechny odpovědi, které budou formulářem zpracovány v průběhu 2 hodin pro odeslání výsledků.

Pro pořadí jsou rozhodující získané body za správně vyřešená sudoku, v případě shodného počtu bodů se jako další kritérium uplatní čas, v němž bylo konkrétním hráčem zasláno poslední správné řešení.
Bodové ohodnocení jednotlivých úloh je následující:

Úloha Body
Klasika 12
Multi 22
Killer 20
Kropki 17
Mathdoku 25
Sudo-kuro 30
Dvojice 25
Čtveřice 11
Mrakodrapy 17
Untouchable 18
Jigsaw 17
Překvapení 26
GT 16
Kruh 16
Součtové sudoku 28
  300

5. Zveřejnění výsledků

Výsledky jsou s ohledem na fakt, že se jedná o kvalifikační turnaj pro MČR v sudoku 2009, zveřejňovány s uvedením jména a příjmení a země původu soutěžících. Soutěžící, kteří při registraci nezadali jméno, příjmení a zemi původu, nebudou ve výsledkové listině uvedeni. Tito soutěžící se navíc nemohou účastnit kvalifikace na MČR 2009. Vstupem do soutěže a uvedením svého jména, příjmení a země původu dávají současně soutěžící souhlas s tím, aby byly tyto jejich údaje zveřejněny ve výsledkové listině společně s jejich výsledky v soutěži.

6. Kvalifikace

Sudokucup je kvalifikačním turnajem pro MČR v sudoku 2009, přičemž pro tento turnaj bylo vyhrazeno celkem 30 kvalifikačních míst. Podmínkou účasti v kvalifikaci je zadání jména a příjmení a země původu, navíc je zájemce povinen zaškrtnout políčko „chci se zúčastnit kvalifikace“ před vyzvednutím hesla k přístupu k soutěžním úlohám. Soutěžící, kteří v kvalifikaci uspějí, budou bez zbytečného odkladu po zveřejnění výsledků kontaktováni prostřednictvím e-mailové adresy zadané při registraci s žádostí o potvrzení účasti na MČR v sudoku 2009 a sdělení dalších údajů požadovaných organizátory MČR. V případě nepotvrzení účasti či nesdělení potřebných údajů do 5-ti dnů nárok zúčastnit se MČR z kvalifikace v sudokucupu 2009 zaniká a uvolněné kvalifikační místo bude nabídnuto dalšímu soutěžícímu v pořadí.