Časový harmonogram

Podrobný časový plán akce:

09:00 - 09:50 Prezence
09:50 - 10:00 Úvodní slovo

10:00 - 10:50 1 kolo sudoku - 50 minut
10:50 - 11:00 Přestávka 10 minut
11:00 - 11:30 2 kolo sudoku - sprint - 30 minut
11:30 - 11:40 Přestávka 10 minut
11:40 - 12:45 Logika GP - 65 minut

12:45 - 13:45 Oběd - 60 minut

13:45 - 14:40 3 kolo sudoku - 55 minut
14:40 - 15:05 Přestávka 25 minut
15:05 - 16:00 Playoff sudoku

16:00 - 16:30 Vyhlášení výsledků, dekorování vítězů

Podrobnosti k soutěži:
Sudoku:
Je rozděleno na dva turnaje, které budou vyhodnocovány zvlášť - udílení cen, medailí apod. (pro přehled o možné účasti ve finále bude vyvěšována společná výsledková listina):

 • Akademické mistrovství (je nutné prokázat, že jste studenti vysoké školy!)
 • Turnaj Grand Prix v luštění sudoku "Open"

Turnaje budou mít společné zadání, ale pokud se chcete zúčastnit akademického mistrovství, je třeba abyste při prezenci doložili svůj status vysokoškolského studenta. To je možné provést pomocí studentského průkazu, potvrzení o studiu nebo vyjádřením vašeho ústavu/katedry, že jste studentem.

Tyto turnaje budou na místě samotném probíhat zcela společně až na vyhlášení, kdy budou vyhlašovány obě kategorie a předávány dvě sady medailí (je se na co těšit).

 1. První kolo bude klasické luštění na 50 minut, kdy vám bude předložena sada úloh a bude jen na vás, jakou úlohu si vyberete k luštění.
  V případě, že máte všechny úlohy vyřešeny před limitem a správně, získáte za každou celou minutu odevzdání před limitem 2 body.
 2. Druhé kolo bude probíhat formou sprintu. Tento sprint je na 30 minut a obdržíte sadu úloh složenou ze dvou bloků. V prvním bloku jsou 4 úlohy, které jsou propojeny vyznačenými políčky. V druhém bloku jsou tři úlohy, které jsou propojeny vyznačenými políčky.
  Tento sprint bude probíhat stejně jako na GP Pardubic (více zde: http://cs.sudokucup.com/node/1002).
  Ve druhém bloku budete navíc mít možnost požádat o náhradní zadání předem vyhlášených úloh. Tyto náhradní úlohy budou zlehčenou verzí úloh hlavních a budou za snížený počet bodů. Bodové ohodnocení bude jasně zřetelné ze zadání.
 3. Třetí kolo bude probíhat stejně jako kolo první.
 4. Finále:
  Do finále postupují čtyři nejlepší luštitelé ze společné výsledkové listiny (Akademické mistrovství + GP Brna v sudoku "Open").
  Umístění v základní části bude zvýhodněno ve finálových bojích časovou bonifikací.

Logika:
Bude klasické luštění na 65 minut, kdy vám bude předložena sada úloh a bude jen na vás, jakou úlohu si vyberete k luštění.
V případě, že máte všechny úlohy vyřešeny před limitem a správně, získáte za každou celou minutu odevzdání před limitem 2 body.