Ukázkové úlohy

MAČR 2020 - přehled úloh

Ke stažení je připravena 4. verze instruktážního bookletu obsahující soupis všech typů sudoku, které budou během soutěže řešeny. Můžete si ho vytisknout a úlohy vyzkoušet. Pro další trénink na soutěž doporučujeme využít odkaz na Ukázky úloh z předešlých ročníků, kde najdete zadání celých soutěžních kol z uběhnuvších ročníků.

Ukázkové úlohy v04 (pdf - 487kB)

Adobe Acrobat

Ve čtvrté verzi instruktážního bookletu:

  • Byly aktualizovány finální bodové hodnoty jednotlivých úloh (viz stránka 4).


Ve třetí verzi instruktážního bookletu:

  • Bylo doplněno vysvětlení některých potenciálně nejasných zadání (viz stránka 3).

V druhé verzi instruktážního bookletu:

  • Bylo opraveno řešení u vzorové úlohy Tvary, aby odpovídalo zadání.
  • Byla doplněna tabulka se seznamem úloh a bodovou hodnotou, která se již zřejmě blíží té definitivní (bude zveřejněno po dokončení testování).
  • Byla zařazena ukázková stránka, která obsahuje prvky reálné grafiky soutěžních úloh. Smyslem je, abyste si prohlédli, jak vypadají, udělali si představu o velikosti políček, tloušťce čar, případně nastavili svou tiskárnu správně pro šedá políčka.