Pravidla

1. Účastníci

Luštění variant Sudokucupu se mohou zúčastnit všichni hráči, kteří se zaregistrují na www.sudokucup.com a potvrdí svůj souhlas s pravidly soutěže ve svém profilu (odkaz do vašeho profilu zde).

2. Datum a čas konání

Varianty jsou průběžně uveřejňovány a je možné je luštit kdykoli po jejich zveřejnění. Od chvíle vyzvednutí hesla vám běží čas, který se po odeslání správných odpovědí zastaví.

3. Povinnosti soutěžících

Soutěžní úlohy musí soutěžící řešit samostatně. Zejména není pro řešení úloh povolena pomoc třetích osob, využívání výpočetní techniky, osobních kalkulátorů, solverů a dalších podobných pomůcek. Dodržujte zásady fair play.

4. Vyhodnocení výsledků

Každé sudoku má vlastní výsledkovou listinu. Pro zahrnutí do výsledkové listiny je zapotřebí uvést správné odpovědi – tj. zadat do internetového formuláře vyznačenou část řešení. V případě chybné odpovědi se čas luštění nezastaví a uživatel má možnost pokračovat v luštění. Odpovědi v internetovém formuláři je možné odesílat opakovaně.

Odesílání odpovědí je prováděno za pomoci formuláře pro odesílání řešení. V tomto formuláři je vždy několik vstupních polí, která nesou označení X odpověď (X je číslo 1,2,3...). V soutěžních tabulkách jsou vyznačeny řádky/sloupce, které je potřeba odeslat. Tyto nesou číselné označení a označení šipkou. Číslo u šipky je shodné s číslem odpovědi ve formuláři. Na obrázku níže je ukázkový příklad vyznačení požadovaných odpovědí.

1 odpověď: 351897642
2 odpověď: 583674219
3 odpověď: 196842357

Vyznačená odpověď se vždy píše zleva doprava pro případ označení řádku, shora dolů pro případ označení sloupce!

Pro pořadí je rozhodující čas, v němž bylo konkrétním hráčem zasláno správné řešení.