Sudokucup 11

2 odpovědi [Poslední]
Obrázek uživatele Admin
Offline
Připojen: 10/12/2008

Zde můžete psát své připomínky a reakce k soutěži SC11.

Offline
Připojen: 11/05/2008
Odpovědní kódy

Ano, je potřeba rozlišovat čárovité úlohy od políčkovitých.
U vybarvovaných políček je délka úseku jednoduše rovna počtu políček. U čar se délka úseků měří od středu do středu a tedy je to vlastně počet políček mínus jedna.
Pro úplnou názornost bych to uvedl na dvou příkladech: a) vzorová úloha 2 - Give me a five - úseky v jednotlivých řádcích: 22, 11, 21, 11, 111; b) vzorová úloha 10 - Tapa restoration - úseky v jednotlivých řádcích: 24, 131, 111, 25, 111, 51, 111, 52.

U Mostů se počítá každý most, tedy dvojitý za dva. Přičemž snad neprozradím moc, když řeknu, že u soutěžní úlohy se na to nebudete muset příliš soustředit... Opět bych uvedl správný kód pro vzorovou úlohu - vodorovně: 2102, svisle: 3423.

Offline
Připojen: 11/07/2008
Jak odpovídat - logika

Mám dotaz ohledně odpovědí na připravovanou logiku:
Pokud je napsáno "délka smyčky, čáry apod." předpokládám, že se počítá od středu ke středu (políčka) 1?
A u úlohy 15 - mosty: Počet vodorovných (svislých) mostů je pouze počet, bez ohledu na to, jestli je most jednoduchý nebo dvojitý? Nebo je dvojitý most třeba počítat za 2?