Tykadla - Bedna 2011

Tykadla a jejich účast na šifrovačce Bedna 2011

Složení:
Kája Kodyn Tesař, Robert Bingo Babilon, Jana Janka Tylová, Zdeněk Voda Vodička,
Petr Kouřa Nepovím (na telefonu)

Stejně jako v předchozích letech jsme nemohli Bednu, jakožto první šifrovačku, kterou Tykadla kdysi začala svou šifrovačkovou anabázi, vynechat. Bohužel před hrou Kouřa zjistil, že noha, která ho občas zlobí, si zase vymýšlí a nedovoluje mu se aktivně v terénu zúčastnit (pouze roztomile hopkat, jak se sám vyjádřil a kdo ho trochu znáte, jistě potvrdíte, že jsme všichni přišli o možná úžasný zážitek), a tak volíme rozestavení 1+4 (čtyři terénní hráči a jeden hráč u počítače na telefonu a v teple - šifry budeme posílat maily pomocí smartphonů).
Samotnou sobotu jsme zahájili příjezdy jednotlivých hráčů do Prahy a přípravou v restauračním zařízení. Při chutném jídle jsme vymýšleli různé vychytávky, jak bychom mohli náš tým zrychlit při přesunech a luštění. V této aktivitě byl velice činný hlavně Voda, který chrlil jeden nápad za druhým, jak bychom si to mohli ještě v rámci pravidel většiny šifrovacích her ulehčit. Věřím, že na některé z nich ještě dojde – pozn. Voda.
Po objednání a čekání na jídlo jsme u piva začali dokonce litovat, že nemáme s sebou vítězné doutníčky (Voda prý vážně uvažoval, že je vezme), kdybychom vyhráli (= došli do cíle) ... V té chvíli se nám to zdálo tak lákavé :o), že jen představa o nedojití do cíle nám působila nevýslovná muka. A tak jsem Vodu utěšil, že až budeme v cíli o půl šesté ráno, tak nám ty doutníčky Kouřa přinese (jen na okraj, doutníčky jsme nikdy nenosili, ale Zdeněk měl vítězný sen a přišlo mu to zkrátka stylové).
Po vynikajícím obědě se konečně přesouváme na místo startu a s očekáváním a napětím se těšíme na začátek hry. Zdravíme se se spoustou kamarádů a vzájemně si přejeme štěstí.
A už je tu registrace na startu a samotný start :o) Ke hře jsme dostali 2 kusy vcelku regulérní BEDNA mapy, která se jeví na první pohled jako velice pěkně zpracovaná (během hry se ukáže, že je to opravdu velice vzácný a velice vydařený artefakt).

0) Startovací šifra - Stromovka (16:00 - 16:22 - i s přesunem na další stanoviště)
Máme si vybrat jednu ze 3 bran (pekelná, nebeská a pozemská) a poslat na BINFO takové číslo, které se nebude v dané bráně opakovat, nebo se bude opakovat co nejméněkrát. Unikátní čísla půjdou v pořadí od nejmenšího po největšího postupně každou branou...
Spekulujeme, jaké číslo vybrat, ale před unikátností za každou cenu (vysoké číslo) volíme číslo 10. Bingo nám vysvětluje, že na danou problematiku kdysi řešil úlohu, ale je otázkou, do jaké míry je dav šílených luštitelů šifer reprezentativním vzorkem obyvatelstva. Jak se později ukázalo, dav není reprezentativní vzorek.
Každopádně naše 10 je unikátní pouze v jiné bráně a my koukáme, jak odchází spousta týmů o pár desítek metrů dál. Nakonec zjišťujeme, že tím týmem, který nás zdubloval na naší bráně, bylo Ústřední topení. (Pozn. Voda : Už mi tam jen chybělo hlášení: Vojín Mauglí, vojín Mauglí má na bráně návštěvu..)

1#) Písmenka v geometrických obrazcích (16:22 - 16:39) - průběžné 51. místo
Dopisujeme zjevná písmenka do obrazců, ze kterých vykukují. Máme samé souhlásky a tak chceme nějak dostat i samohlásky. A proč je nevyužít z těch velkých obrazců, že...? Rychlovka, pospícháme ke stožárům u Lipan.

1@) Tetris (16:39 - 16:55) - průběžné 77. místo
Jako správně postižení luštitelé logických hádanek v tom chceme vidět pentomina, ale pak z toho tetrisu po pár jiných pokusech čteme bezpečně morseovku. Pěkné a rychlé, na kolečko ideální.
Zároveň s touto šifrou dostáváme kostičku, která má popsané některé hrany a u textu šipečky, jako kdyby se s nimi mělo otáčet... Ještě je tu start a cíl, ale zrcadlově obráceně (pěkně se to čte s papírem naruby :o) Prozatím ji odkládáme a vydáme se k lávce nad tratí pro další část.

1$) Golf (16:39 - 17:26) - průběžné 129. místo
Máme zadání s golfovými jamkami. Hřiště má 18 jamek, jsou tu vyznačena kolečka (odpaliště nebo míčky) a jamky s vlaječkou.
Pod jamkami je nakreslený i panáček při odpalu a jamka. Bereme kružítko a zjišťujeme, že PAR1 má stejnou vzdálenost panáčka a jamky a kreslíme odpaly.
Nejprve s kružítkem, ale protože to vypadá v celku jednoznačně, tak Bingo kreslí jedno písmenko za druhým jen tak od ruky a pomáhá si tím, co by asi chtěl číst.
Vyrážíme k místodržitelskému letohrádku.
Na listu je přiložená další část 2 šifry a jedná se o nějaký text. Ještě za chůze Janka hlásí, že se jedná asi o popis šachů...

2) Složené vektory (17:26 - 18:40) - průběžné 13. místo
Při usedání týmu Janka obíhá letohrádek, ale nemůže nalézt zadání. Já jí pomáhám a koukám, že na lavičce přímo proti nám je taková podobná sloha se zadáními, ale sedí u ní slečna, tak přemýšlím, jestli je to hráčka, nebo o co se může jednat. Až jsem se přiblížil na vzdálenost, kdy už i slepý (=já) pozná, že jsou to skutečně zadání, všiml jsem si na nevýrazném hnědém tričku, že ten flek je logo orgů Bedny.
Zadání z 1$) je text, který popisuje pohyb ulicemi. Sem tam v tom vidíme hantec a známé názvy ulic. Textu se ujímá Bingo a během pročítání ostatní zkouší luštit další části šifry 2.
Já jsem vyčetl ze šachů, že ten popisující je střelec a bude patrně na Střeleckém ostrově a pod ním jižně bude věž. Jako Prahy neznalý se ptám zbytku týmu, kde to leží a Bingo ukazuje v mapě a hned louskáme i toho koně, kterého má Martin na podzim... Získáváme první kousek vektorů.

Další dva opět luštíme souběžně a tak je doluštíme s krátkým odstupem. Sem tam si ještě voláme s Kouřou, který má k průchodu Prahou/Brnem taky postřehy. Bingo si všímá střídání textů a za chvíli otáčíme pravidelně mapu a máme další vektor. I když my bychom byli skoro schopní projít to jak v Praze, tak i v Brně :D
V průběhu luštění nám vyndal Bingo tradiční dětskou kostičku (Bingo: Někdy ti ji rozeberu, abys viděl, co je vevnitř. Ale na rastr mapy sedla naprosto dokonale), na kterou jsme přilepili vystřiženou kostku z části 1@. Pokládám ji na start a snažíme se s ní nějak rozumně otáčet.
Ale neleze nám z toho nic extra kloudného. Voda kouká na texty na krychličce a začne chrlit přesmyčky míst... Když se vytasí s Nádraží Holešovice ("Šílená hra o židovce"), tak na něj jen udiveně hledím. Každopádně to sedí, děcka chrlí řešení přesmyček a já otáčím krychlí. Na to zase kouká Voda, protože nechápe, proč otáčím tou krychlí právě v tomto pořadí :D. Vysvětluji, že používám pouze text na severní straně mapy/krychle.
Získáváme poslední kousek vektoru, na fólii je skládáme a získáváme přibližnou polohu dalšího stanoviště.

Naštěstí v upřesnítku je napsáno, že další stanoviště leží u domu číslo 19. Prověřujeme v prográmcích a Googlu, že takové místo na ulici Pod Havránkou existuje a vyrážíme.

3) Vlajky (18:40 - 19:42) - průběžné 5. místo
Přicházíme (=přifuníme) na kopec v pražské Troji a naskýtá se nám nádherný výhled na Prahu...

Pěkně jsme se posunuli pořadím a tak se hned pouštíme do luštění. Označujeme si jednotlivé obrázky jmény, když padne nápad, že by se daly všechny vcelku jednoznačně vybarvit. Postupně je vybarvujeme a přemýšlíme, co s tím budeme dělat dál. Čísla u jednotlivých obrázků jsme ještě nepoužili a zvažujeme, k čemu by mohla být dobrá. Pozorování, že obrázky se stejnými čísly leží buď shodně vodorovně a nebo svisle, nás navádí na zakreslení rastru. Jedná se vždy o 3 obrázky, jen jednou je tu výjimka. Bob a Bobek jsou pouze v páru obrázků.
Padá návrh, že by se mohlo jednat o vlajky, což chceme zavrhnout, že se nejedná přeci o znalost, kterou by mohli mít všichni. Každopádně to hodně pěkně sedí, takže postupně pro jistotu popisujeme jednotlivé číslice jmény zemí. To, s čím si nejsme na 100% jistí, ověřujeme na Wikipedii. Nejprve připisujeme ke každé vlajce i hlavní město a chceme číst písmenka z nich, ale to se nedaří, tak zkoušíme dosazovat jména hlavních měst na čáry a vytvářet v rastru křížovku (ano, máme v týmu vynikající křížovkáře) a hrajeme si s dalšími různými interpretacemi.
Nakonec vezmeme písmenko z názvu země podle číslice, kterou obrázek obsahuje a čteme postupně svislé a vodorovné pruhy...

4) Textová grafika (19:42 - 20:40) - průběžné 12. místo
Přesun na kótu proběhl v pohodě, dohledávka na místě samotném naštěstí díky Bednářským nálepkám taky :o)
Usazeni na kraji louky čteme podivně šroubovaný text, ve kterém na sebe navazují slova počátečním a koncovým písmenem... jen když je slovo za čárkou, tak se tato návaznost přeruší.

Postupným vyjmenováváním všeho, co nám připadá zvláštní, si všímáme, že se v textu opakují slova o stejném počtu písmen. Některé řádky mají dokonce stejnou strukturu 5 - 3 - 3 - 3.
Janka odhaluje princip a vypisujeme všechna písmenka. Velice zdařile skrytá grafika v textu :o) Z orgovských stránek s dovolením přikládám ukázku řešení :o) Zadání naleznete zde.

Vydáváme se na vyhlídku a obáváme se, že jsme se asi trochu propadli.

5) Mapa se zvířátky (20:40 - 21:44) - průběžné 13. místo
Dohledávka místa není úplně jednoduchá, ale opět díky nálepkám vše probíhá velice rychle (oproti jiným šifrovačkám)... Každopádně hledat tady v noci a za deště, tak těžko říct, kdy bych to místo našel.

Při návratu k týmu vidím v okolí sedící Tučňáky a asi i Pralinky, takže jsme stále v dobré společnosti. Chce to zabrat, abychom jim zase trochu poutekli :o)
Usedáme vedle cestičky pokud možno dostatečně daleko od nejbližšího týmu, sedět v trávě se nám úplně nechce...
V zadání vidíme části mapy, ale názvy ulic jsou takové všelijaké. Po chvíli vytahuji mapu a upozorňuji, že jsou v ní graficky nakreslena zvířátka, jestli by se to nedalo nějak použít. Janka hlásí, že opravdu některé ulice jsou spojená s těmito zvířátky a tak párujeme mapu s kousky na zadání a postupně obsazujeme všechny zvířátka v mapě. Teď je třeba s těmi ulicemi něco udělat.
Přeložíme si výřez mapy do fólie a začneme označovat pouze ulice, které svým názvem evokují dané zvířátko. Vystupují nám tvary vesměs pravoúhlého charakteru tvaru L, U či C, takže ve chvíli, kdy dokončujeme tuto činnost, je Polský kříž jasnou volbou.
Podle polohy zvířátek v obrázku se snažíme číst písmenka, ale nedává to smysl, takže nakonec vypisujeme všechny možnosti pro dané políčko, Voda vystřeluje slovo HRISTE a zbytek řešení čteme na bruteforce.
Padla tma a tak opravdu víme, že dohledat šifru teď by bylo značně těžší

6) Šikmá písmenka (21:44 - 22:37) - průběžné 15. místo
U dětského hřiště jsme zase o něco níž v pořadí. Budeme muset zrychlit :o)
Šikmá písmenka nabádají na využití semaforu a tak postupně malujeme jednotlivá písmenka. Opravdu to vypadá použitelně, protože otočené ručičky se velice často shodují a opakují.
Při třetím řádku vidíme i spojitou vlastnost, že vždy jedna ruka zůstává v řádku stále na stejném místě. Což velice urychluje práci a hlavně eliminuje řadu chyb. Pracujeme paralelně: já odshora a Janka zespodu.
Ve chvíli, kdy máme všechna písmenka pootáčená, Bingo začne číst zbylé ručičky a vypisovat písmena. Jaké je naše překvapení, že text nás upozorňuje pouze na mezitajenku, že máme číst obojetná těla.
Vykroužkuji tedy obojetná písmenka v textu a je vcelku příjemné, že se vyskytují v každém řádku pouze 2x.
Řešení na sebe nedá dlouho čekat a vyrážíme na další stanoviště.
Voda hlásí, že mu Meteoradar na I-Phone ukazuje blížící se déšť, což nás tedy vůbec netěší.

7) Barvy duhy (22:37 - 23:34) - průběžné 9. místo
Na další hřiště vybíhám sám a krosím to cestou necestou, abych tam byl co nejrychleji. Je to do kopce a okolo už sedí dost týmů, tak jen doufám, že ten kopec nebudu muset jít s batohem znovu :o)
Usadíme se pod lampou a barevný rastr nás trochu znepokojuje. Proč je na něm tolik bílé plochy? A proč tam není zelená?
Začíná pršet, tak vyndáváme deštníky a přioblékáme se, abychom nebyli hned mokří jako myši :o)
I zadání strkáme do fólií. Po obvodu si všímáme morseovky a v ní nápovědy, že máme hledat barvy duhy. Přemýšlíme, jak vyrobit další barvy a že vlastně skládáním těch v obrázku by to šlo.
Bingo upozorňuje, že je schopný číst morseovkou uvnitř ohraničených oblastí PARK a že jsou ty barevné části vždy umístěny tak, že po svých tykadlech (diagonálně přiléhajících polích) mají vždy nějaké další barevné políčko. Což se nám jakožto Tykadlům velice zamlouvá.
Vyznačíme si tedy všechny místa, kde tato vlastnost platí a vznikají nám celá kolečka, ve kterých následně čteme morseovkou řešení. PARK KOSINKA.

Po cestě už prší docela dost a Voda opět zkouší přemluvit smartphona, aby už mu meteoradar ukázal něco pozitivnějšího, ale nevypadá to na to, že by mělo hned přestat, protože ta skvrna jdoucí od západu končí až v Německu :o(
Upřesnítko nás navádí na 13.

8) Řetězce do mnohoúhelníků (23:34 - 0:22) - průběžné 6. místo
Vyzvedáváme šifru u Klenu, který je 13. místem naučné trasy a provizorně se usazujeme v telefonní budce (no, usazujeme je trochu nadsázka, tady Kodynův eufemismus nesedí - budka má asi metr čtvereční) a pod balkónem domu. Bingo hlásí, že poblíž je zastávka, která by se dala pro luštění využít a tak se přesouváme do sucha.

BINFO konečně hlásí posun v pořadí a tak se s nadějí pouštíme do luštění další šifry. Všímáme si opakujících se dvojic písmen v prvním řádku a Bingo z nich vytváří spojený řetězec do mnohoúhelníku. Postupně začíná přikreslovat další řádek a různě propojuje kousky písmenek. Z šaliny vystupují Pralinky a ještě další tým, ale na NAŠÍ zastávce už je plno :D
Postupně máme zakreslený skoro celý obrazec, ale je značně nesourodý, tak se Bingo pustí do překreslení, abychom měli lepší představu. Navrhnu zrušit shluky a udělat celé kolo, dovnitř umísťuje Bingo nejprve přímku ze 3 písmen, ale pak to mění na šestiúhelník a vykreslujeme si všechny řetězce do daného obrazce.
Zapisujeme nově vzniklou situaci do řádkové podoby a s uplatněním principu mřížky čteme řešení Slepý konec Na Rozhraní.
Přijíždí šalina (česky tramvaj) a tak zběsile naskakujeme. Po jedné zastávce ovšem zjišťujeme, že nám v cestě moc nepomůže. Navíc Janka zjišťuje, že na zastávce zapomněla svoje hole na nordic walking.
Vydávají se tak s Vodou zpět a my s Bingem vyzvednout další zadání.
Před nosem nám ujíždí autobus a tak na zastávce navrhuju, že tam zaběhnu sám (do kopce... :o( ) a přinesu zadání zpátky, abychom byli blíž děckám a aspoň trochu v suchu.
Navíc protože nám orgové dali mapu, vyslovuji naději, že snad nepůjdeme dál na východ, ale budeme to mít stejně daleko i ze zastávky...

9) Věty se smysly (0:22 - 1:21) - průběžné 3. místo
Při probíhání okolo zastávky si všímám, že autobus zpátky dolů pod kopec jede za 6 minut a tak mi vyskočí srdce skoro až do krku a běžím hledat šifru.
Z upřesnítka na předchozí šifře vyplývá, že se má nalézat někde u zdi, ale mně se ji zprvu nedaří nalézt. Když už si říkám, že 70m je určitě méně než aktuálně stojím, všimnu si zdi mezi stromy a naštěstí rychle nalézám i řešení. Z BINFA vyplývá, že jsme se posunuli na 3 místo. Paráda a tato šifra vypadá podle webu v celku na průchozí...
Autobus stíhám naprosto v pohodě a už je jasné, že celodenní jízdenka nebude využita pouze na 1 zastávku za 100Kč, ale bude to o fous výhodnější :o)
Na zastávce se scházíme téměř současně a pouštíme se do luštění. První nápady směřují k velice často vyskytujícím se záporům, ale to moc nefunguje.
Při telefonní konzultaci Kouřa smyslně naznačí, že v tom taky vidí dost věcí se smysly. Tento fakt jsme taky zaznamenali a tak se hned pouštíme do jeho interpretace. Autobusem projíždí kolem Pralinky a další týmy, musíme spěchat.
Nalézáme všechny smysly v textu a řešíme, kolik jich vlastně máme. Při zjištění, že je jich vlastně 5, tak padá návrh řešit to binárkou. Řazení smyslů chceme nejprve googlit, který smysl je přednější, ale pak to vyplývá ze samotného textu... I přesto jsme v tom měli pár chybiček, takže musíme drobně upravovat.
Přesouváme se k jezu na Podviní.

Tady musím opět pochválit orgy, protože už podruhé jsem vyběhl pro zadání a nemusel jsem se do kopce štrachat s batohem. V poklidu po rovině míříme pro další zadání :o)

10) Skupenství s písmenky (1:21 - 2:25) - průběžné 3. místo
Vyzvedávám zadání u jezu (trochu v nejistotě, abych neupadl i s batohem do vody). Přesouváme se za světlem a doufáme, že nalezneme opět nějakou útulnou zastávku.
To se nám daří, přímo před námi lidé opouštějí jednu, i když my se nejdříve vydáváme jiným směrem, nakonec ji využíváme, protože na té další spí už jiný majitel...
Dokonce se Bingo i rozbíhá, když vidí Pralinky, které by si na zastávku taky mohly dělat nároky :D:D

Pouštíme se do pozorování šifry a tradičně ji posíláme Kouřovi na mail. Pozorování nás postupně upozorňuje na různé skupiny slov s významově příbuzným obsahem. S plus a mínus na okraji tří řádků si zatím nevíme moc rady a řešíme, proč orgové označili fčelu s "f". To nebude jenom tak, navíc když je to f v kapičce.
Posléze přiřazujeme každému slovu jednu ze tří možností: voda, olej a nebo med. Sedí to všude, takže začneme se slovy posunovat nad sebou tak, aby byla voda uprostřed (což Voda přivítal pochvalným mručením), med zcela dole a olej nahoře. Chceme si zakroužkovat kapičky v nově polohovaných místech podle starých kapiček, ale kapka na 7 písmenku ve slově rostlina nám vyběhne mimo slova.
Takhle to bohužel fungovat nebude.
Pak padne nápad, že nevyužíváme těch kapiček naplno, že proto by přeci orgové nevytvářeli fčelu, ale mohla by to být včela (tady Bingo upozorňuje na notoricky známý fakt, že orgové jsou v podstatě svině a že to může být jenom žert). Pak začínáme posouvat jednotlivá písmenka v přesunutých slovech tak, jak se přesunula slova v rámci svého sloupečku.
Řešení KOLCAVKA TORSO ZEL MOSTU. Kolem toho jsme už přeci šli! Super... Bingo jako náruživý obdivovatel železnice a všeho okolo zajásá :o)

11) Kolečko s trojkovou soustavou (2:25 - 3:21) - průběžné 5. místo
Dohledání s Hérou z Jeníčků na nevhodné straně mostu bylo opravdu náročné. Naštěstí za chvilku přichází telefonát, že už děcka zadání mají. Přeci jenom šplhání po rozmoklém a uklouzaném svahu nebylo snadné a to ani bez batohu, který jsem odhodil v půlce svahu.
Vyrážíme směrem k silnici a Bingo volá, že se máme dostavit do průchodu, kde sedí další 4 týmy.
Takže čelo je tu komplet, skvělé! Musíme zabušit a posunout se kupředu.

Luštíme kruh s třemi druhy podbarvení a 27 políčky. Nejprve navrhuji brailla, ale toho rychle zavrhujeme a Bingo zmiňuje své pozorování, že v tom kotouči se vyskytují všechny kombinace 3 soustavy právě jedenkrát. Okamžitě přichází na řadu popisování jednotlivých variant čísly 0-26 a následně i písmeny. V řádku shluků dvojic písmen se nalézá i podtržítko, tak se ho snažíme použít.
Uvnitř kruhu máme čísla, která jsou z barev a zvnějšku namapujeme postupně od podtržítka celou abecedu. Vcelku se to i přechodem na třech hodinách potvrzuje, takže přemýšlíme co s tím. Zvedají se Pralinky a odcházejí...
Janka si všímá, že písmenka, která jsou zapsaná v řádku, jsou od sebe vždy vzdálena o 6. A tak vyznačujeme poloviny a čteme řešení BEDNA_MMVII_STAN_VI.
Děcka si zavzpomínají, jak tam byla a že je to u loučky a že tam byl kopec.
Pod kopcem shazujeme batohy a vybíháme s Jankou pro zadání. Nemůžeme ho dohledat, ale nakonec si ho při probíhání okolo značky 16 všímám na zemi.

12) Carcassone (3:21 - 5:55) - průběžné 3. místo
Usedáme pod převislým koncem konstrukce, kde je i tráva ještě suchá a hned shledáváme, že se jedná o rastr jako u mapy.
V mapě už jsem si předtím všiml pětiúhelníčků a znaků ve tvaru erbu. Jsme nabuzeni dobrým umístěním a tak se pouštíme do zakreslování tras v ulicích do mapy, opět přes fólii.
Postupně máme přiřazeny všechny dílky mapy k mapě samotné, rastr označujeme A1-E4 a řešíme co s danou částí dál.
Jediné, co mě napadá, je hra Carcassone, ale děcka říkají, že ji neznají a že to jistě teda není všeobecná znalost. Zkoušíme na to napasovat nějakou jinou záležitost, ale moc se nám to nedaří.
Zaznačíme si na zadání rastr políček a jak jsou umísťována a i tohle potvrzuje domněnku Carcassone. Každá další kartička se přikládá k již ležícím.
Postupně vylučujeme všechny možné nápady, co by se s tím dalo dělat a voláme šnEkovi o rady. Nic lepšího jak Carcassone nás nenapadlo, tak se ptáme na bodování a možnosti hry, abychom měli 100% jistotu o pravidlech.
Stále nám z toho nic rozumného neleze, zkoušíme počítat body při pokládání kartiček, ale stále se nic neděje. Bingo se jde projít a já sedím u zadání s Jankou a Vodou, kteří hru v životě nehráli. Rozhodnu se, že ještě jednou tedy zkusím celý postup a překontroluju i všechny cesty, jak jsou nakreslené.
Zjistil jsem, že nemáme dotažené 2 kousky ulice až k městu a vypsal jsem si posloupnost 1-12 pro panáčky, třeba, že každý přinese body a přetvořím je na písmenka.
Postupně získávám 4 pro panáky 3 a 12, 8 pro 1 a 10 a tak dál. Ale jsou to samé souhlásky a to mě dost děsí :o(
Každopádně naštěstí nejsem na první šifrovačce a vytrvale pokračuji až do konce. Zbývá 5 posledních "Bednářů" a z nich 4 leží na louce jako sedláci (ve hře) a jeden na cestě.
Zkusím závěrečné vyhodnocení a panáčkovi na cestě přiřadím 1 = A a pro ty 4 zbylé vychází 3 = C a naštěstí pro 3 poslední vychází 15 = O.
Čtu celý u vytržení řešení a děcka mají ohromnou radost, že jsme tady neskončili...

Voláme Bingovi ať se vrátí, že spěcháme dál...
Vyšlo nám HODNA PODCHOD. Tady při příchodu na další stanoviště si Bingo všímá krásně vytvořené cedulky nově vzniklé ulice (tohoto faktu jsme si všimli hned na počátku přesunu, protože Bingo tradičně hledá v jiné mapě a takovou ulici prostě neměl, já v orgy dodané mapě ano). Skutečně super myšlenka!

13) Psací písmo (5:55 - 10:15) - průběžné 15. místo
Dosedáme na schody pod novými mosty a vidíme, že tu jsou dva týmy v průchodu nad schody. Drahoši a ještě někdo další...
Ze statistik víme, že se tu dá zůstat docela dlouho, tak doufáme, že budeme mít štěstí a projdeme a získáme zpět něco z času, který jsme ztratili.
Studujeme čísla s tečkami a šipkami, ale nic kloudného nás nenapadá. Postupně eliminujeme všechny možné poznatky, počítáme kolik je kterých číslic atd.
Poslední řádek má 41 znaků, takže to nám vyvrací jakékoli spojování do shluků 2-X číslic.Všímáme si opakování některých řetězců a říkáme si jeden po druhém čas od času, že ty malé znaky nad trojkou by mohly být diakritika... až nás to opakování natolik otupí, že tu myšlenku pokládáme za nevedoucí k cíli a již se k ní na schodech nevracíme. Navíc je tu ta -3, která nás spolu s malými indexovými číslicemi 4 a 5 značně mate.

Další z nápadů je vytvořit 8 nebo 10 stěnnou kostku, ale nevíme, jak ji rozumně namapovat a pak s ní otáčet. Minuty plynou a přicházejí Jeníčci, kteří si usedají kousek pod nás a po v celku krátké době zajásají a odchází. My si zaznamenáme, že 3 mají přidané šipky jenom dole, 0 jenom nahoře atd. Zkoušíme člověče nezlob se, karetní hry, které hrají dva hráči, ale stále nás nic nenapadá... Voda opět pronáší, že ty malé 4 a 5 by mohly být diakritika...
Už nám začíná být zima, tak se sem tam procházíme a snažíme se vymyslet něco kloudného. Bude to šifra typu kouknu a vidím, takže je to o tom, že musíme dostat jenom ten správný nápad!

Následují dlouhé minuty bezmoci... Drahoši se zvedají a odchází, ale nevypadají moc nadšeně, spíše znaveně. Po několika dalších chvílích navrhuji přesun proti trudomyslnosti.
Usedáme na lavičce na zastávce šaliny na Ohradě a pouštíme se do dalšího kola luštění. Ale stále se nám nedaří. Navíc postupně upadá morálka a začínají se nám klížit víčka.
Po dalších 40 minutách Voda hlásí, že potřebuje kafe. Že takhle to prostě dál nejde a že chce do McDonalda. Stejně nemáme lepší nápad, tak se přesouváme na Floru a dáváme si ranní kávu a něco na zub.
Peťa (budoucí Kodynová) mi do telefonu hlásí, že pokud nedokončíme, nemám se ani vracet domů a přeje nám hodně štěstí! Naštěstí v teple a suchu Voda ze zoufalství oprašuje myšlenku na diakritiku u 4 a 5 (ale o tom se už tady dobré 3 hodiny bavíme, Plho!!) a trefuje se do správné chvilky, kdy synapse nás všech fungují na stejné vlně jak mají fungovat a náhle osvíceni jakýmsi týmovým společným mozkem a jednou týmovou rukou zakončenou Bingovou pravicí začínáme malovat jedno malé psací "p". V tu chvíli nás zaleje vlna energie a všichni s napětím očima tlačíme týmovou ruku, která vykresluje zbytek textu. Být učitelkou na základce, klidně dám Bingovi z úpravy jedničku. Tak nádherné křivky ... Výsledek je Pod lávkou východně od Lukášovy. Koukáme na hodinky a říkáme, že naděje na dokončení Bedny stále žije a zrychleným přesunem vyrážíme na další stanoviště.

14) Morseovkový strom (10:15 - 10:44) - průběžné 8. místo
Při dohledávce stanoviště nejprve chci vyrazit k místu v mapě, které se tváří jako lávka, ale Bingo okamžitě kontruje, že je to na západ a ne na východ od ulice, takže se omlouvám, že neznám světové strany a poslušně jdu na západ :D
Složíme batohy a já dohledávám šifru. Ale když oběhnu celý blok, nemám nic a ani domorodci nevědí, o čem že to mluvím.
Zaběhnu tedy na konec Lukášovy a vidím tam luštit týmy. Dokonce vidím i tu západně ležící lávku, tak nejprve nakročím na východ, ale pak měním směr na západ a opravdu nalézám šifru...
Peláším rychle k týmu a vestoje luštíme. Janka žaluje, že jsou v šifře pouze písmena, která mají v morseovce 4 znaky a mezery, které se v morseovkovém stromu taky nalézají. Zkoušíme hledat společné řetězce, všímáme si, že se opakují, ale ještě tomu něco chybí. Při čtení si všímám, že řetězce se dokonce opakují ve stejném pořadí jako v tom morseovkovém stromu a Bingo už zapisuje písmenka řešení.
Janka se přidává a luští zároveň s Bingem poslední řádek, abychom mohli co nejrychleji vyrazit.
Čteme řešení VZDELAVACI USTAV NA LYCKOVE NAMESTI HESLO KONEC.
Koukneme do mapy a Bingo hlásí, že tam nic takového ale není. Oponuji, že je tam základní škola. Ale znovu slyším, že tam nic takového není. Tato konverzace pochopitelně probíhá za zrychleného přesunu :o) Ze statistik víme, že tam už by měl být cíl a měla by tam být cílová aktivita na 17 až 41 minut! Naděje stále žije!

15-16) Cíl (10:44 - 10:44) - konečné 12. místo
Při přesunu míjíme tunel do Karlína, protože na pravé straně není otvor a podchod vede pouze doleva (pod cestou po které jsme šli).
Naštěstí jsem nakoukl i doleva, kde byl východ ze zmiňovaného podchodu, ale pod ním je obrovská díra do země... tady asi něco bude :o) Zkontroluju to pořádně a skutečně je tam portál tunelu. Ptám se místního kolemjdoucího, jestli ten tunel vede do Karlína a dostává se mi ujištění, že ano. Volám a pískám na děcka, aby se rychle vrátili, že jsem cestu našel :o)

Dorážíme do školy a rychle se vyzouváme, abychom stihli závěrečnou aktivitu.
Orgové nám ale sdělují, že bohužel nastaly technické problémy, které znemožnily finální aktivitu, ale že bychom ji stejně určitě stihli, takže nám sdělují, ať odešleme závěrečný kód na BINFO a gratulují nám k dokončení BEDNY 2011!

Přesouváme se do tělocvičny, kde už leží další úspěšné týmy a dozvídáme se, že jsme tam 8. (z Binfa). Následně nám vysvětlují problémy s Bedničkou a ukazují korigované pořadí, podle kterého jsme 12. Ale to nám nemůže vůbec pokazit náladu, protože jsme poprvé v historii Tykadel dokončili Bednu!

Velice jsme si hru užili. Orgové nám připravili mnoho zábavy a podařilo se nám překonat 2 zákysy na šifrách 12 a 13, kde jsme strávili 7 hodin. Velice se nám líbila i zvolená trasa, protože bylo stále kde se schovat i v nepříznivém počasí a tak nám ani déšť tolik nevadil.
Mapa, kterou jsme na startu dostali, je perfektní a stane se cenným artefaktem v přihrádce s věcmi ze šifrovacích her :o)

Voda: Jak už jsem činil poznámky během hry – výrazným pozitivem bylo, že řešení nešla vyhaluzit (jako třeba na letošním Matrixu, kde jsme autorsky dali po cca 4 hodinách Pražský most, na což jsme docela pyšní a když jsme pak z reportáží a fóra zjistili, kolik týmů tam dorazilo na základě odhadu, tak nám toho našeho času přišlo trochu líto) a bylo skutečně nutno vše dotáhnout až do konce. Průchozích šifer bylo naprosté minimum a hlavně jsme se vyškrábali ze dna a pocitu naprostého zmarnění na dvou šifrách, na nichž jsme během celkem asi 7 spotřebovaných hodin spadli z 3. na 12. místo, ale DOŠLI jsme do cíle. A ty doutníčky nebyly až tak daleko …

Až na tu nutnost znalosti pravidel Carcassonu jsme naprosto spokojení. Navíc to psací písmo je opravdu geniální :o)

Orgům děkujeme za příjemnou hru!

Díky!

Zapsal
Kodyn

další reportáže můžete navštívit zde:
Reportáže