Pravidla

Pravidla sudokucupu 11.:

1. Účastníci

Sudokucupu se mohou zúčastnit všichni hráči, kteří se zaregistrují na www.sudokucup.com a potvrdí svůj souhlas s pravidly soutěže ve svém profilu (odkaz do vašeho profilu zde).

2. Datum a čas konání

Soutěž bude zpřístupněna od 12:00:00 21. 2. 2014 (GMT + 1:00) do 23:59:59 24. 2. 2014(GMT + 1:00). Během této doby si zaregistrovaní hráči mohou vyzvednout heslo, které je potřebné k otevření pdf souboru se zadáním soutěžních úloh. Doba pro luštění je stanovena na 90 minut pro soutěž sudoku a 120 minut pro soutěž v logice od vyzvednutí hesla. V tomto časovém limitu je také zapotřebí zadat řešení do připraveného formuláře na stránkách pořadatele (najdete zde).

3. Povinnosti soutěžících

Soutěžní úlohy musí soutěžící řešit samostatně. Zejména není pro řešení úloh povolena pomoc třetích osob, využívání výpočetní techniky, osobních kalkulátorů, solverů a dalších podobných pomůcek. Dodržujte zásady fair play.

4. Vyhodnocení výsledků

Každé sudoku má vlastní bodové ohodnocení. Pro získání bodů za jednotlivá sudoku je zapotřebí uvést správnou odpověď – tj. zadat do internetového formuláře vyznačenou část řešení. V případě chybné odpovědi nezískává soutěžící žádné body, žádné body se však ani neodečítají. Odpovědi v internetovém formuláři je možné odesílat opakovaně. V takovém případě bude bráno v potaz až později zaslané řešení. Na řešení odeslaná po uplynutí časového limitu dvou hodin od vyzvednutí hesla nebude brán zřetel.

Odesílání odpovědí je prováděno za pomoci formuláře pro odesílání řešení. V tomto formuláři je vždy několik vstupních polí, která nesou označení X odpověď (X je číslo 1,2,3...). V soutěžních tabulkách jsou vyznačeny řádky/sloupce, které je potřeba odeslat. Tyto nesou číselné označení a označení šipkou. Číslo u šipky je shodné s číslem odpovědi ve formuláři. Na obrázku níže je ukázkový příklad vyznačení požadovaných odpovědí.

1 odpověď: 351897642
2 odpověď: 583674219
3 odpověď: 196842357

Vyznačená odpověď se vždy píše zleva doprava pro případ označení řádku, shora dolů pro případ označení sloupce! Při odesílání řešení budou uznány všechny odpovědi, které budou formulářem zpracovány v průběhu 2 hodin pro odeslání výsledků.

Pro pořadí jsou rozhodující získané body za správně vyřešená sudoku, v případě shodného počtu bodů se jako další kritérium uplatní čas, v němž bylo konkrétním hráčem zasláno poslední správné řešení.
Bodové ohodnocení jednotlivých úloh je následující:

5. Zveřejnění výsledků

Výsledky jsou s ohledem na fakt, že se jedná o turnaj HALAS ligy zveřejňovány s uvedením jména a příjmení a země původu soutěžících. Soutěžící, kteří při registraci nezadali jméno, příjmení a zemi původu, nebudou ve výsledkové listině uvedeni. Vstupem do soutěže a uvedením svého jména, příjmení a země původu dávají současně soutěžící souhlas s tím, aby byly tyto jejich údaje zveřejněny ve výsledkové listině společně s jejich výsledky v soutěži.