Návody na luštění - 26. 12. 2012 - Killer sudoku (sepsal Čert)

Obrázek uživatele Admin

Vážení příznivci luštění variant na serveru sudokucup.com. Dne 26. 12. 2012 jsme vám představili variantu Killer sudoku.
Jednalo se o těžší zadání tohoto typu varianty v denní lize na našem serveru, a proto je vhodné si ji trochu rozebrat, aby i hráči, kteří se s touto variantou setkali poprvé, měli nějaké vodítko do budoucna, čeho se chytit a na co se zaměřit.

Podívejme se, jak vypadají pravidla této varianty.

Dnešní tabulka: Killer sudoku

pravidla

Do každého políčka vepište jednu číslici od 1 do 9 tak, aby se číslice neopakovaly v žádném řádku, sloupci ani v žádném z devíti vyznačených menších čtverců. Malá čísla udávají součet vepsaných číslic v ohraničených plochách (koších). Vtěchto koších se čísla nesmí opakovat.

Pro sepsání svého postupu luštění dané varianty spolu s vysvětlujícím návodem jsme oslovili nejrychlejšího z vás, hráče s nickem Čert. Ondra moji prosbu vyslyšel a připravil pro vás velmi kvalitní postup, kdy je detailně vysvětlený každý z kroků, který při samotném soutěžním luštění udělal. Přeji vám příjemné čtení.

Pokud byste měli jakékoli dotazy, náměty či prosby, budeme se těšit na vaše příspěvky v našem fóru.

Návod na variantu Killer sudoku ze dne 26. 12. 2012

připravený Ondřejem Suchým (nick „Čert“)

 

Čísla budou psána ve formátu: číslo na pozici řádek-sloupec (např. číslo 9 na 76 znamená číslo 9 umístěné do 7. řádku a 6. sloupce).

Vpisky jsou psané ve formátu: vpisky na pozice ve tvaru řádek-sloupec (např. v12 na 89 a 99 znamená vpisky číslic 1 a 2 umístěné do 8. (resp. 9.) řádku a 9. sloupce). Pochopitelně vpisky nejsou pro řešení nutné, ale z vlastní zkušenosti vím, že je využívá většina hráčů. Vpisky, které považuji pro řešení za důležité, jsou v návodu podtrženy.

Jako pomůcku si označuji i dílčí součty a to v následovném formátu: s12 na pozicích ve tvaru řádek-sloupec (např. s12 na 89 a 99 znamená, že součet číslic umístěných do 8. (resp. 9.) řádku a 9. sloupce je 12. Tyto tahy jsou pouze pomocné a slouží pro hráče, kteří nechtějí stále dokola sčítat ty samé součty. Pro řešení ale není jejich vyznačování (pochopitelně) nutné.

U tahů využívajících především pravidel killeru bude vysvětleno, proč byly provedeny. U tahů využívajících pravidel klasického sudoku vysvětlení uváděno nebude.

 

Pokud v návodu mluvím o tom, že daný součet nelze z číslic složit, je tím zpravidla myšleno to, že součet nelze složit z číslic bez jejich opakování – např. součet 8 nelze s číslem 6 složit znamená, že nelze složit bez opakování číslice 1 v uvedeném součtu.

 

POSTUP

 

1)     Využití jednoznačnosti součtu čísel v jednotlivých sloupcích/řádcích/čtvercích 3x3. Zde platí, že se musí v každé řadě/sloupci/čtverci 3x3 vždy vyskytovat čísla 1 až 9 právě jednou, takže je jejich součet 45. Pro názornější pochopení viz příklady uvedené v řešení o pár řádků níže.

 

Řešení:

·       8 na 49 (součet tří košů ležících hlavně v 3. čtverci je 53, tudíž musí být na pozici 49 vynuceně číslo 8, protože 53-45=8)

·       6 na 61 (součet tří košů ležících hlavně v 7. čtverci je 51, tudíž musí být na pozici 61 vynuceně číslo 6)

·       3 na 96 (součet košů ležících v 6. a 9. čtverci a čísla 8 na pozici 49 je 93. Protože mají dva čtverce vynucený součet 90, je nutně na pozici 96 číslo 3)

·       9 na 14 (součet košů ležících v 1. a 4. čtverci a čísla 6 na pozici 61 je 99. Protože mají dva čtverce vynucený součet 90, je nutně na pozici 14 číslo 9)

 

2)     Využití jednoznačnosti součtu čísel v jednotlivých koších (resp. v částech košů). Zde platí, že se číslice v koši (resp. v jeho části) nemohou opakovat, takže např. součtu 16 složeného ze dvou číslic lze dosáhnout pouze z dvojice číslic 7 a 9. Pro názornější pochopení viz příklady uvedené v řešení o pár řádků níže.

 

·       v13 na pozice 68 a 69 (součet dvou košů ležících v 6. čtverci a čísla 8 je 41, doplněk je 4, který může být složen pouze z číslic 1 a 3, tudíž nutně musí být na pozicích 68 a 69 vynuceně číslice 1 a 3)

·       v12 na pozice 41 a 42 (součet dvou košů ležících v 4. čtverci a čísla 6 je 42, doplněk je 3, který může být složen pouze z číslic 1 a 2, tudíž nutně musí být na pozicích 41 a 42 vynuceně číslice 1 a 2)

·       v789 na pozice 84, 94 a 95 (součet 24 ze tří číslic je pouze kombinace číslic 7, 8 a 9

 

3)     Vyznačení pomocných součtů. Tyto tahy jsou pouze pomocné a slouží pro hráče, kteří nechtějí stále dokola sčítat ty samé součty.

 

·       s12 na pozicích 78 a 79 (doplněk součtu číslic 1 a 3 na pozicích 68 a 69 do šestnácti)

·       s14 na pozicích 31 a 32 (doplněk součtu číslic 1 a 2 na pozicích 41 a 42 do sedmnácti) – aktuální pozici viz obr. č. 1.

Obr. č. 1

 

·       s15 složený z buněk na pozicích 64, 65 a 66

·       s18 složený z buněk na pozicích 74, 75, 76, 85 a 86

 

4)     Využití pravidel sudoku.

 

Řešení:

·       9 na 95

 

5)     Úprava vpisek v koši.

 

·       v78 na pozice 84 a 94 (úprava vpisek v koši se součtem 24).

 

6)     Vyznačení vpisek

 

·       v1 na pozice 54, 55 a 56 (sudoku pravidla)

·       v1 na pozice 88, 89, 99 (číslice 1 musí být v koši se součtem 8 složeném ze tří číslic)

·       v1 na pozice 17, 27, 37 (sudoku pravidla)

·       v8 na pozice 17, 27, 28 (číslice 8 nemůže být ve 3. čtverci v koši s vyznačeným součtem 30 z důvodu opakování se číslice v jednom koši)

·       v859 na pozici 31 a v659 na pozici 32 (jedná se o využití součtu 14 složeného ze dvou buněk, který může být složen buď z číslic 5 a 9, nebo z číslic 6 a 8; varianta s číslicí 6 na pozici 31 nemůže být, protože číslici 6 již máme na pozici 61)

·       v9 na pozice 46 a 66 (sudoku pravidla, na pozici 56 nemůže 9 být, protože bychom nesložili součet 11 s číslem 9 bez opakování číslice 1)

·       v9 na pozice 77 a 87 (vynucená pozice vpisek, číslice 9 nemůže být na pozicích 78 a 79, protože bychom měli vynuceně dvě trojky v jednom koši)

·       v9 na pozicích 48, 58 a 59 (sudoku pravidla)

·       v6 na pozicích 47, 57 (číslice 6 nemůže být v koši se součtem 18, protože by byl součet s číslicí 9 byl možný pouze s číslem 3, které již 6. čtverci máme na pozicích 68 a 69) – aktuální pozici viz obr. č. 2.

7)     Využití pravidel sudoku a pravidel killeru.

 

Řešení:

·       6 na 98 (číslice 6 nemůže být na pozicích 78 a 79 (součet 12 ze dvou číslic není s číslicí 6 možný) a ani nemůže být na pozicích 88, 89 a 99 (součet 8 složený ze tří číslic nelze se šestkou složit)

 

8)     Vyznačení vpisek

 

·       v289 na pozice 77, 87 a 97 (k číslici 9 musí být doplněny dvě číslice, jejichž součet je 10 – kombinace číslic 1 a 9, nebo číslic 3 a 7 nebo číslic 4 a 6 není možná)

 

9)     Využití pravidel sudoku a pravidel killeru.

 

Řešení:

·       8 na 28 (číslice 8 nemůže být na pozici 18 z důvodu opakování číslice v koši)

 

10) Vyznačení vpisek

 

·       v57 na pozice 78, 79 (jediná možná kombinace dávající součet 12 z číslic zbylých v 9. čtverci)

·       v3 na pozici 88 a 89

 

11) Využití pravidel sudoku a pravidel killeru.

 

Řešení:

·       1 na 99 (využití techniky unique rectangle – na pozicích 88 a 89 nemůže být číslice 1; kdyby zde číslice 1 a 3 byly zároveň, tak by mělo „sudoku“ dvě možná řešení – viz pozice 68, 69, 88 a 89)

 

12) Využití pravidel sudoku

 

Řešení:

·       1 na 68

·       3 na 69

·       3 na 88

·       4 na 89

 

13) Vyznačení vpisek

 

·       v5 na pozice 85, 86 (sudoku pravidla)

·       v45 na pozice 91, 92 a 93 (sudoku pravidla)

·       v2 na pozice 58 a 59 (sudoku pravidla)

·       v279 na pozice 48, 58 a 59 (doplnění číslice 7 k číslicím 2 a 9 do součtu 18)

·       v7 na pozice 17 a 27 (sudoku pravidla)

·       v378 na pozice 17, 27 (doplnění číslice 3 k číslicím 7 a 8 do součtu 18)


 

14) Využití pravidel sudoku a pravidel killeru

 

Řešení:

·       1 na 37 (koš se součtem 5 ze dvou čísel lze složit ve 3. čtverci pouze
z číslic 1 a 4, kombinace číslic 2 a 3 není bez opakování číslice 3 ve 3. čtverci možná; zároveň je číslice 1 z pozice 38 eliminována díky sudoku pravidlům)

·       4 na 38 (dopočet součtu koše)

 

15) Vyznačení vpisek

 

·       v456 na pozice 47, 57 a 67 (sudoku pravidla) – aktuální pozici viz obr. č. 3. 

Obr. č. 3

 

16) Využití jednoznačnosti součtu čísel v koši

 

Řešení:

1 na 24 (číslice 1 musí být v koši se součtem 13 složeném ze čtyř číslic, protože součet čtyř číslic bez číslice 1 bude vždy min. 14 (2 + 3 + 4 + 5 = 14))

 

17) Vyznačení a úprava vpisek

 

·       v1 na pozicích 55 a 56 (odstranění v1 z pozice 54)

·       v9 na pozice 29 a 39 (sudoku pravidla)

·       v27 na pozici 59 (odstranění v9 z pozice 59)

·       v2 na pozice 64, 65 a 66 (sudoku pravidla – viz buňky 41, 42 a 58 a 59)

·       v258 na pozice 64, 65 a 66 (číslice 8 musí být na pozicích 64, 65 a 66 – nemůže být v koši se součtem 11 umístěném v pátém čtverci; číslice 5 je pak dopočtem číslic 2 a 8 do součtu 15). Toto je jeden z hlavních tahů.

 

18) Využití pravidel sudoku a pravidel killeru

 

Řešení:

·       4 na 67 (sudoku pravidla)

·       9 na 46 (9 nemůže být na pozici 59)

·       7 na 48 (sudoku pravidla)

·       9 na 58 (sudoku pravidla)

·       2 na 59 (sudoku pravidla)

·       2 na 18 (sudoku pravidla)

·       5 na 78 (sudoku pravidla)

·       7 na 79 (sudoku pravidla)

 

19) Vyznačení a úprava vpisek

 

·       v56 na pozice 47 a 57 (úprava vpisek – odstranění v4)

·       v7 na pozice 62, 63 (sudoku pravidla) - aktuální pozici viz obr. č. 4. 

Obr. č. 4

·       v7 na pozice 54, 55 a 56 (sudoku pravidla)

·       v3 na pozici 54 (číslice 3 je dopočtem číslic 1 a 7 do 11), v137 na pozici 55, v17 na pozici 56

·       v46 na pozice 44 a 45

 

20) Využití pravidel sudoku a pravidel killeru

 

Řešení:

·       2 na 34 (číslice 2 je dopočtem číslic 1, 4 a 6 do 13)

·       5 na 64 (sudoku pravidla)

·       5 na 86 (sudoku pravidla + eliminace číslice 5 z pozice 85 z důvodu opakování se číslice 5 v jednom koši)

·       4 na 76 (číslice 4 je dopočtem číslic 2, 5 a 8 do 19)

·       4 na 44 (sudoku pravidla)

·       6 na 45 (sudoku pravidla)

·       6 na 74 (sudoku pravidla)

 

21) Vyznačení a úprava vpisek

 

·       v28 na pozice 65 a 66 (úprava vpisek)

·       v12 na pozice 75 a 85 (sudoku pravidla) - aktuální pozici viz obr. č. 5. 

Obr. č. 5

·       v18 na pozice 72 a 73 (součet je 9 – kombinace číslic 2 a 7, nebo číslic 3 a 6 nebo číslic 4 a 5 není možná)

·       v6 na pozice 82 a 83 (sudoku pravidla)

 

22) Využití pravidel sudoku a pravidel killeru

 

Řešení:

·       2 na 75 (sudoku pravidla)

·       1 na 85 (sudoku pravidla)

·       9 na 77 (sudoku pravidla)

·       3 na 71 (sudoku pravidla)

·       5 na 47 (sudoku pravidla)

·       6 na 57 (sudoku pravidla)

·       3 na 43 (sudoku pravidla)

·       7 na 62 (číslice 7 nemůže být na pozici 63 kvůli součtu koše)

·       9 na 63 (sudoku pravidla)

·       8 na 53 (číslice 8 je dopočtem číslic 3 a 9 do 20)

·       8 na 72 (sudoku pravidla)

·       1 na 73 (sudoku pravidla) - aktuální pozici viz obr. č. 6. 

 

Obr. č. 6

 

 

23) Vyznačení a úprava vpisek

 

·       v45 na pozice 51 a 52 (sudoku pravidla)

 

24) Využití pravidel sudoku a pravidel killeru

 

Řešení:

·       5 na 93 (součet 13 v 7. čtverci lze v dané pozici poskládat pouze jako kombinaci číslic 2, 5 a 6. Číslice 5 může tedy být jen na 93)

 

25) Vyznačení vpisek

 

·       v26 na pozice 82 a 83 (sudoku pravidla)

 

26) Využití pravidel sudoku

 

Řešení:

·        8 na 87 (sudoku pravidla)

·        2 na 97 (sudoku pravidla)

·        7 na 84 (sudoku pravidla)

·        8 na 94 (sudoku pravidla)

·        9 na 81 (sudoku pravidla)

·        7 na 91 (sudoku pravidla)

·        4 na 92 (sudoku pravidla)

·        8 na 65 (sudoku pravidla)

·        2 na 66 (sudoku pravidla)

 

 

27) Vyznačení a úprava vpisek

 

·       v47 na pozice 13, 23 a 33 (sudoku pravidla)

 

28) Využití pravidel sudoku a pravidel killeru

 

Řešení:

·       4 na 51 (sudoku pravidla)

·       5 na 52 (sudoku pravidla)

·       1 na 12 (číslice 4, 7 a 9 lze do celkového součtu 27 doplnit pouze dvojicí číslic 1 a 6, dvojice číslic 2 a 5 je vyloučena z důvodu číslic 5 na pozicích 52 a 93)

·       1 na 41 (sudoku pravidla)

·       2 na 42 (sudoku pravidla)

·       2 na 83 (sudoku pravidla)

·       6 na 82 (sudoku pravidla)

·       5 na 31 (sudoku pravidla)

·       9 na 32 (dopočet číslic 1, 2 a 5 do součtu 17)

·       9 na 29 (sudoku pravidla)

·       5 na 19 (sudoku pravidla)

·       6 na 39 (sudoku pravidla)

·       7 na 33 (sudoku pravidla)

·       8 na 11 (sudoku pravidla)

·       8 na 36 (sudoku pravidla)

·       2 na 21 (sudoku pravidla)

·       3 na 22 (sudoku pravidla)

·       3 na 17 (sudoku pravidla)

·       7 na 27 (sudoku pravidla)

·       3 na 35 (sudoku pravidla)

·       3 na 54 (sudoku pravidla)

·       1 na 56 (sudoku pravidla)

·       7 na 55 (sudoku pravidla)

·       7 na 16 (sudoku pravidla)

·       6 na 26 (sudoku pravidla)

·       6 na 13 (sudoku pravidla)

·       4 na 15 (sudoku pravidla)

·       4 na 23 (sudoku pravidla)

·       5 na 25 (sudoku pravidla) - konečnou pozici viz obr. č. 7. 

 

Obr. č. 7

Doufám, že se vám tento díl seriálu Návody na luštění líbil. Budu velice rád za vaši odezvu na našem fóru, nebo na našich stránkách Sudokucupu na Facebooku (http://www.facebook.com/sudokucup). Zde vystavujeme i nejčerstvější novinky a dílčí zprávičky z příprav na serveru!

A nyní se již podívejte, jak hru z 26/12/2012 řešil ten nejlepší z vás, hráč s nickem Čert.